پشتیبانی

به منظور حمایت همه جانبه از همکاران بنیاد رباتیک میسان در سراسر کشور و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی به مواردی از خدمات پشتیبانی ارائه شده به شرح ذیل اشاره می شود :

• صدور حکم و معرفی نامه نمایندگی برای تسریع امور اجرایی همکاران
• صدور گواهینامه های پایان دوره دانش پژوهان، کارت مربیگری، اعتبارنامه کیفی و …
• ارتباط با مراکز و سازمان های مربوطه از طریق نگارش نامه و …
• صدور تقدیرنامه و لوح سپاس از مدیران
• ارائه حکم قهرمانی و کسب رتبه در مسابقات رباتیک
• پیگیری سفارشات همکاران جهت ارسال سریع و اطلاع رسانی روند ارسال به سفارش دهندگان
• …