رسالت و اهداف

تمامی اعضای خانواده بزرگ بنیاد رباتیک میسان با توکل به خداوند و یاری جستن از اولیای الهی و با پذیرفتن وظایف و مسئولیت های محوله، در راستای سیاست های کلی برنامه ریزی شده مجموعه جهت نیل به اهداف مشخصه به بهترین وجه ممکن ایفای نقش مینمایند.

نظر به رسالت مهم بنیاد رباتیک میسان که توسعه آموزش های رباتیک در سراسر ایران میباشد به گوشه ای از اهداف مشخصه سازمانی به شرح ذیل پرداخته میشود:
• گسترش آموزش های رباتیک در تمام مراکز و مقاطع آموزشی در شهرها و روستاهای کشور به گونه ای که هیچ فرزند ایرانی از دستیابی به آموزش های میسان بی بهره نماند.
• آموزش های مداوم همکاران از طرق دسترس پذیر برای همه در زمینه های فنی، مدیریتی، روانشناسی و … جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و کامل تر و پیشرفت در عرصه کار و موفقیت
•  شناخت نیازهای جامعه و به روز رسانی خدمات و محصولات ارائه شده متناسب با تقاضای جامعه هدف
• به حداقل رساندن نواقص درون سازمانی در پروسه های کاری جهت استفاده بهینه و حداکثری از شرایط و امکانات موجود
• کسب آمادگی جهت گسترش دامنه نفوذ آموزش ها و خدمات میسان به بیرون از مرزهای ایران اسلامی و حضور در عرصه رقابت بین المللی
• برگزاری مسابقات در سطوح کلاسی تا کشوری جهت انگیزش حس رقابت سازنده بین دانش پژوهان میسان
• تلاش در جهت تامین امتیازات رفاهی و مالی حداکثری برای تمام اعضای بنیاد رباتیک میسان به منظور ایجاد آرامش خاطر و انگیزه کافی برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت