دستاوردها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وزارت صنعت و معدن و تجارت

آکادمی آکسفورد

موسسه بین المللی DNW اتریش

آکادمی QAL انگلستان

در کنار تمامی تاییدیه ها و مجوزهای فوق، اعتماد مدیران و دانش پژوهان و خانواده های آنها در سراسر کشور مهمترین دستاورد و اعتبار بنیاد رباتیک میسان در طی این سالها میباشد که در زیر تنها به بخشی از آن اشاره شده است.