تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه ( R&D ) بنیاد رباتیک میسان با هدف رشد و تعالی سازمانی برای دست یابی به توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون به انجام فعالیت های مدون می پردازد.

کشف فنون و دانش های جدید و به کار گیری آنها برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته که بتوانند نیازهای بازار را پوشش دهی نمایند از جمله فعالیت های این واحد در جهت حفظ و بهبود شرایط اقتصادی، سهم بازار و مزیت رقابتی میسان می باشد.

واحد تحقیق و توسعه در حقیقت قلب تپنده و نبض اصلی مجموعه بوده و پیش از آنکه سیر صعودی محصولات و خدمات به افق تبدیل شود موارد جدیدی را ارائه و یا بر موضوعات موجود بازنگری می نماید.

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه بنیاد رباتیک میسان :

  • توانمند سازی و به روز آوری دانش فنی همکاران و نیز انجام کلیه فعالیت های اختصاصی و عمومی مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • انجام کلیه امور مستند سازی و بهبود فرآیندهای مرتبط از قبیل اصلاح فرآیندهای کاری، شرح وظایف، چارت سازمانی و …
  • ایجاد بستر مناسب جهت انتقال فناوری های نوین در زمینه های مستعد مجموعه
  • ارزیابی و انتخاب فناوری ها ،ابزارها و روش های نوین و ایجاد تقاضا در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات برای اولویت های کاری مجموعه و توسعه روحیه تحقیق، نوآوری و خلاقیت
  • استانداردسازی و تولید یا پیشنهاد قالب های استاندارد در خصوص کلیه خدمات و فعالیت های مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تهیه و تدوین گزارشات مورد نیاز و ارائه به هیئت مدیره