امور نمایندگان

واحد امور نمایندگان بنیاد رباتیک میسان تیمی است متشکل از کارشناسان زبده و آموزش دیده که پیگیری تمام امور و مقدمات مربوط به پذیرش نمایندگان شرکت از مرحله آشنایی اولیه تا اخذ کامل شرایط و تعهدات مربوطه را بر عهده دارند.

شرح وظایف واحد امور نمایندگان بنیاد رباتیک میسان :
• دریافت درخواست های همکاری متقاضیان از سراسر کشور و مستند سازی پرونده و ارائه به هیئت مدیره جهت اعمال نظرات و بررسی های اولیه
• اطلاع رسانی دقیق شرایط و مزایای همکاری و ایجاد پیش زمینه های لازم فکری در متقاضیان جهت آشنایی با تمام جوانب و زوایای کاری موجود
• دریافت نظرات هیئت مدیره و اعلام نتایج ارزیابی فرم درخواست به متقاضیان
• راهنمایی متقاضیان در خصوص رفع نواقص و مشکلات احتمالی و یا تکمیل مراحل تا تایید نهایی و دریافت کامل نمایندگی
مسئولین واحد امور نمایندگان بنیاد رباتیک میسان به صورت تمام وقت آماده برقرای ارتباط با متقاضیانی که فرم درخواست همکاری آنان بررسی شده میباشند.
جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر از سمت امور نمایندگان در خصوص نحوه همکاری و اخذ نمایندگی میتوانید به صفحه همکاری با میسان مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید تا مشاوران میسان در اسرع وقت و طبق برنامه نوبت بندی با شما تماس حاصل نمایند.