• تلفن : 05136109191
  • نشانی : مشهد مقدس – امامت ۴۶ - پلاک ۴۸ – ساختمان میسان
  • ساعات کاری : شنبه تا پنج شنبه ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰

امور مالی

واحد امور مالی بنیاد رباتیک میسان به منظور تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی برای ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف، تامین مالی، بودجه بندی، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری محصولات و انجام تجزیه و تحلیل نسبت های مالی واحد های مختلف و بررسی گزارش های مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت به وظیف محوله خود می پردازد.

شرح وظایف واحد امور مالی بنیاد رباتیک میسان :
• نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی
• کنترل و نظارت دقیق بر وجوه دریافتی و پرداختی از حساب ها و ثبت و نگهداری تمامی اسناد مالی مجموعه
• برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
• برنامه ربزی و اجرای طرح های مصوب مزایای همکاران و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان
• مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشئ شرکت از بعد مالی
• تدوین و ارائه گزارشات جامع مالی به صورت دوره ای به هیئت مدیره

تماس با ما


جهت ارتباط با بنیاد رباتیک میسان در ساعات اداری میتوانید با شماره ۰۵۱۳۶۱۰۹۱۹۱ تماس حاصل نمایید.

نشانی :

مشهد مقدس – امامت ۴۶

پلاک ۴۸ – ساختمان میسان

تلفن :

051-36109191

ساعات کاری :

شنبه تا پنج شنبه: ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰